Covid-19

På styrelsemötet 2020-03-28 togs ett beslut angående arbetsdagar. Tillsvidare står de tidigare meddelade datumen fast,
Vi kommer endast att vara utomhus och jobba, samt att vi begränsar antalet deltagare till max 15 personer. De som vill vara med,
den 27/9 kl 10.00, som är sista arbetsdagen för året, och är friska meddelar sitt intresse (först till kvarn gäller), OBS!! Detta gäller för alla arbetsdagar,
till Håkan på tel 070-0234862 eller Tony på tel 070-7722031, Epost fungerar också till föreningen
Vi kan komma att öka antalet arbetsdagar för att alla ska få tillfälle att vara med.

Extra arbetsdagar för 2020 är nu avklarade.

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se

Klubbstugan

Hamnen

Hamnområdet på 50-talet

Om Föreningen


Från början så var det Karlsborgs Kommun som skötte driften av samtliga småbåts-hamnar runt om Karlsborg, det fanns en Hamnfogde på respektive plats som hade ansvaret för anläggningen och rapporterade in vad som behövde åtgärdas. Båtvikens Hamnförening bildades 10 juni 2002 efter att Karlsborgs Kommun lämnat ifrån sig ansvaret. 2003 fanns det ca: 84 medlemmar i föreningen, 2020 är vi ca: 145 medlemmar. Hamnen är belägen i natursköna Karlsborg (södra skogen), och har sitt inlopp i södra delen av Bottensjön. Föreningen är medlemsägd, samt att styrelsen bildas av engagerade medlemmar.

Översiktsbild Hamnen

(Klicka på bilden för större bild)


Styrelsen


Styrelse väljs på årsmöte och består av ordförande och 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.

Årsmöten


Årsmöte hålls i slutet på februari varje år, då är alla medlemmar inbjudna. På mötet väljs styrelse och Revisorer.

Stämman diskuterar och beslutar vilka åtgärder som behöver utföras inför en ny säsong.

Nyheter 2020


Nyheter 2019


Nyheter 2018


Nyheter 2017


Back to Top
Back to Top