Klubbstugan

Hamnen

Hamnområdet på 40-talet

Om Föreningen


Från början så var det Karlsborgs Kommun som skötte driften av samtliga småbåts-hamnar runt om Karlsborg, det fanns en Hamnfogde på respektive plats som hade ansvaret för anläggningen och rapporterade in vad som behövde åtgärdas. Båtvikens Hamnförening bildades 10 juni 2002 efter att Karlsborgs Kommun lämnat ifrån sig ansvaret. 2003 fanns det ca: 84 medlemmar i föreningen, 2024 är vi 135 medlemmar. Hamnen är belägen i natursköna Karlsborg (södra skogen), och har sitt inlopp i södra delen av Bottensjön. Föreningen är medlemsägd, samt att styrelsen bildas av engagerade medlemmar.

Översiktsbild Hamnen

(Klicka på bilden för större bild)


Styrelsen


Styrelse väljs på årsmöte och består av ordförande och 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.

Årsmöten


Årsmöte hålls i slutet på februari varje år, då är alla medlemmar inbjudna. På mötet väljs styrelse och Revisorer.

Stämman diskuterar och beslutar vilka åtgärder som behöver utföras inför en ny säsong.


Lediga platser.


Back to Top