2017-11-11

Idag stängde vi klubbstugan och toaletten för säsongen, el o vatten kommer att stängas av omg. Fick se att västra bommen saknade lås igen, det är tredje gången i år. Det är en onödig utgift att köpa nya lås ca 300.- varje gång. Skärpning alla medlemmar, se till att låsa efter er när ni lämnar hamnen.

2017-09-27

Söndagen den 24/9 hade klubben sin sista obligatoriska arbetsdag för säsongen, det kom ca 20 st medlemmar. Vi städade och plockade in alla bänkar.

Alla båtar som ska stå i hamnen över vintern ställer dessa framför klubbstugan, så att vi håller västra sidan ren, vi flyttade på en båt från gräsytan västra sidan, (ställdes vid parkeringen västra sidan), eftersom vi ska gräva för belysningen på denna sida den 14/10.

Asfaltering av rampen på östra sidan är klar och blev bra. Kranbilen kommer till hamnen den 14/10 och ca: 10-talet kommer att lyfta sina båtar.

Hur styrelsen har tänkt optimera båtplatser och färdigställande av belysning kommer att redogöras för på årsmötet i feb 2018, vi vill därför att så många som möjligt kan närvara. Mer info om årsmötet kommer att ske i sedvanlig ordning.

2017-08-23

Ni som vet med Er att Ni haft båtar stående på land över sommaren, vänligen hör av Er till styrelsen.

Som Ni säkert redan uppmärksammat så är östra rampen avstängd eftersom den kommer att asfalteras denna vecka, så att det blir klart inför upptagning.

2017-08-12

Nu har vi fått tillgång till Kranbil för upptagning. Ni som är intresserade den möjligheten vänligen meddela senast 25/8 till batvikenshamnforening@hotmail.com så att vi kan planera in dag för upptagning. Pris per lyft 1000.-.

2017-07-26

Nu börjar det bli lite ordning i hamnen, men det finns fortfarande en del problem. Parkering på gräsytorna får endast ske i samband med i och urlastning. Parkering av bilar är tillåten vid klubbstugan utefter häcken samt mellan torrtoan o "Hilda" på västra sidan. Håll gräsytorna rena så att gräset kan klippas.

Det finns även medlemmar som lånar ut sin båtplats till någon annan, detta får ej ske utan Styrelsens medgivande. Har man för avsikt att inte lägga i sin båt eller om man har sålt sin båt och inte skaffat en ny, så ställer man platsen till förfogande så att föreningen kan hyra ut den som sommarplats eller till någon som står i kö.

Asfaltering av rampen östra sidan kommer att ske under augusti.

2017-06-28

På försommaren ordnade Håkan med en dykare som var ute och märkte upp de stenar (med boj och flagga) som ligger mellan hamninloppet och den östra pricken. Tyvärr ligger det fler stenar runt omkring så ha ett säkerhetsavstånd på ca 20-30 met. Ungefär samtidigt så flyttades även den östra pricken ca 40 meter västerut, så den hamnade i linje med vår egen utmärkning och hamninloppet.

Första arbetsdagen installerades det ca: 13 nya bommar på östra sidan av hamnen. Vi planade ut rampen på östra sidan och asfaltering av ca 40kvm kommer att ske veckan efter midsommar. På arbetsdagarna har vi även byggt om grillplatsen med att lägga ut plattor. Ett par bänkar målades och blev utrustade med nytt virke.

I dusch/toa har vi installerat tvättmaskin och tumlare, som alla medlemmar har möjlighet att använda. Köket och kylskåpet i klubbstugan går också bra att använda, om ni lägger något i kylskåpet märk upp det med namn. Efter användande av kyl, frys, kök, tvätt och liknande så städar var och en efter sig.

Arbetet med elstolpar o belysning fortsätter under hösten då vi tänkt gräva på västra sidan. Vi avser även att plana ut rampen på denna sida. Asfaltering på den rampen får vi återkomma till

Till nästa säsong köper vi in resterande stolpar för el, vatten o belysning. Vi kommer även att köpa in ett antal bommar till västra sidan och börja arbetet med att förbättra från rampen och ca 10 platser in.

Vi jobbar på att få bort båten "HILDA" som står på östra sidan. Det området utefter sjön fram till toaletten blir P-platser, inga båtar eller trailers får då stå där.