2023-06-28      
Område Plats Avgift Bredd
Västra 59 1500 2,5
       
       
       
       
       
Östra      
  38 1500 2,5m